Roermond Nood-, Vakantie- en Avondopvang reguliere- en gespecialiseerde opvang – 930086 –

Roermond Nood-, Vakantie- en Avondopvang reguliere- en gespecialiseerde opvang – 930086 –

Ik bied nood-, vakantie- en avondopvang.

Ik vind het belangrijk dat kinderen zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. De ontwikkelingsgerichte activiteiten die ik aanbied zijn onder andere: voorlezen, puzzelen, tekenen, knutselen, bakken en ik ga elke dag met ze naar buiten. Tijdens de opvanguren sluit ik aan bij de ontwikkelingsfase van het kind. Ik zou mezelf omschrijven als een enthousiast, gezellig en rustig persoon. Ik kan goed een relatie met een kind aangaan en het kind een veilige en vertrouwde omgeving bieden waarin het zich kan ontwikkelen.

In de opvang van kinderen vind ik belangrijk dat er voldoende structuur is, een veilige en vertrouwde omgeving en een goede band met de kinderen.
Daarnaast wil ik het kind stimuleren in zijn ontwikkeling en normen en waarden aanleren naast het leren omgaan met andere mensen.

-930086-