Nederweert + 60 km reguliere- en gespecialiseerde opvang – 930056-

Nederweert + 60 km reguliere- en gespecialiseerde opvang – 930056-

locatie is ouder + 60 km

opvangdagen: alle dagen en avonden (inclusief weekend)

Ik ben afgestudeerd als HBO Pedagoog. Inmiddels heb ik werkervaring opgedaan als pedagogisch medewerker binnen de kinderopvang, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en de GGZ/psychiatrie. Hierdoor heb ik niet alleen ervaring in het werken met kinderen met een gezonde ontwikkeling maar ook met kinderen, jongeren en ouders met een (licht-)verstandelijke en lichamelijke handicap, communicatieve beperkingen, psychiatrische en/of gedragsstoornissen en ontwikkelingsachterstanden waaronder autisme en/of ADHD. Verder beschik ik over een vrolijke en positieve levensinstelling en heb ik als persoon veel te bieden doordat ik gedreven ben tijdens het werk. Dit heeft als gevolg dat ik tevens betrouwbaar ben en altijd mijn afspraken nakom. De creatieve kant van mijn persoonlijkheid uit zich voornamelijk in tekenen, schilderen, knutselen, koken en bakken met de kinderen. Ook lekker buiten de activiteiten doen vind ik heerlijk werken!

Elementen die ik van belang vind zijn: structuur (aanbrengen in de dag), respect (naar de kinderen toe), het stimuleren van contact maken met andere kinderen en andere mensen, het ontwikkelen en bevorderen van zowel de fijne als de grove motoriek (o.a. door bijvoorbeeld te knutselen en activiteiten waarbij bewogen wordt), kinderen de vrijheid geven zelf te kunnen ontdekken waarbij ik ze ondersteun maar dus niet beperk, het meegeven van normen en waarden door netjes, beleefd en respectvol voorbeeldgedrag te vertonen.

930056