Haelen + 20 km reguliere- en gespecialiseerde opvang -930049-

Haelen + 20 km reguliere- en gespecialiseerde opvang -930049-

Opvang bij vraagouder.
Beschikbaar op:
Maandag t/m donderdag 7:00-19:00
Vrijdag 7:00-15:00

Wat mij een goede gastouder maakt is, dat ik veel geduld heb met kinderen. Ook ben ik goed in het signaleren van problemen en het observeren van de kinderen. Daarbij vind ik het belangrijk dat een kind zijn/haar zelfredzaamheid word bevorderd en daarbij zintuigelijk en visuele activiteiten belangrijk zijn. Zoals bijv. met de Herfst een herfstwandeling maken en daarbij elementen te zoeken uit de natuur bijv. bladeren, kastanjes et c. om daar vervolgens een leuke activiteit mee te maken. Mijn drive is vooral dat ik er genoegen en voldoening uit haal als de kinderen blij hun ouders vertellen hoe hun dag is geweest en wat ze vervolgens bereikt of geleerd hebben.

Elementen die van belang zijn: * Rustige omgeving * een omgeving waar ( als het kind er behoefte aan heeft ) zo weinig mogelijk prikkels te crieeren. * Veiligheid van het kind staat voorop * elk kind is uniek en heeft behoefte aan andere dingen, door goed te observeren en te luisteren en daarop inspelen. * Geborgenheid; in de zin van een fijne veilige omgeving waar het kind zich fijn voelt en open zodat het zich beter kan en durft te ontplooien en te ontwikkelen. * Werken met de natuur zoals herfstwandeling maken en daarbij ruiken, horen , zien voelen. * Seizoensgebonden; in elk seizoen bijv. activiteiten of werkjes bedenken om te knutselen die bij dat seizoen horen. * Liedjes die bij die thema’s horen er bij zingen.

930049 Caroline Pleij

Bewaren