Zindelijkheidstraining

Zindelijkheidstraining

Is mijn kind er aan toe zindelijk te worden? Het duidelijkste signaal is het natuurlijk wanneer het kind zelf gewoon aangeeft te moeten plassen of poepen. Maar de meeste kinderen kunnen dit nog niet aan het begin van de fase van het zindelijk worden. Signalen dat het kind er aan toe is om te beginnen met het stimuleren van het zindelijk worden, zijn dan: regelmatig een droge luier voor een uur of twee, zien dat het kind gaat plassen of poepen omdat het bijvoorbeeld even gaat staan, zich even terugtrekt et cetera en het kind dus merkt dat het plast of poept, en interesse voor zaken die te maken hebben met zindelijk worden zoals de wc, de po en de inhoudt van hun luier.
Maar niet alleen het kind moet er aan toe zijn om zindelijk te worden, er moet ook sprake zijn van een rustige periode, waarin er geen grote veranderingen in het leven van het kind te verwachten zijn en waarin de ouders de extra tijd hebben om het kind te begeleiden bij het zindelijk worden.