header

Visie

Casa Dos heeft een nieuw specialisme ontwikkeld. Casa Dos constateerde dat veel kinderen met een Extra Zorgvraag niet terecht kunnen bij reguliere  Kinderopvangorganisaties. Terwijl juist deze kinderen de mogelijkheid moeten krijgen zich thuis te voelen in een veilige en prettige opvang omgeving en zich verder te ontwikkelen.  Dit is ook goed voor het gezin van de kinderen.

Wij hebben met orthopedagogen en  gespecialiseerde pedagogen een maatwerk product ontwikkeld voor opvang van kinderen met een Extra Zorgvraag. Denk hierbij aan kinderen met PDD-NOS, Asperger, Klassiek autisme, MCDD, ADHD, Niet Aangeboren Hersenletsel  en meer.  Zie hiervoor overzicht doelgroep.

Wat doen we?

Wij leveren maatwerk. Als u een kind heeft met een Extra Zorgvraag komen wij vrijblijvend bij u langs om te inventariseren wat uw precieze zorgvraag is. Welke specifieke wensen u heeft en welke eisen u aan de pedagogisch begeleider stelt. Wat u belangrijk vindt voor uw kind. Daarnaast berekenen wij graag, indien u dit wenst,  de kosten van de opvang.  Daartoe inventariseren wij ook uw toetsingsinkomen.

Wij zullen vervolgens op zoek gaan naar een gespecialiseerde pedagogisch begeleider.  Een pedagogisch begeleider met ervaring en opleiding afgestemd op uw specifieke zorgvraag. Ook maken wij een berekening waarin de kosten voor de opvang in kaart worden gebracht zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Als we met u een geschikte pedagogisch begeleider hebben gevonden maken wij samen met u een specifiek begeleidingsplan voor uw kind . Dit plan wordt periodiek geëvalueerd en bijgesteld. Alles om een zo prettig mogelijke en professionele  opvangsituatie te creëren voor uw kind.

Op de achtergrond is altijd een team van specialisten beschikbaar, pedagogen en financiële-fiscaal deskundigen, om u te adviseren en begeleiden.

Financiering opvang

We financieren de opvangkosten grotendeels uit de kinderopvangtoeslag. Ouders hebben op basis van hun toetsingsinkomen altijd een eigen bijdrage.  Kinderen met een indicatie kunnen t/m 14 jaar gebruik maken van de  kinderopvangtoeslag,  mits de ouders aan de eisen van de kinderopvangtoeslag voldoen.  Voor kinderen met een indicatie bestaat eventueel de mogelijkheid om een beroep te doen op gemeentelijke kinderopvangtoeslag.

Financiering is dus eventueel mogelijk via:

 • de kinderopvangtoeslag
 • de gemeentelijke kinderopvangtoeslag
 • PGB

Onze financiële-fiscale deskundigen kunnen u hierbij begeleiden en adviseren.

Doelgroep

Casa Dos biedt gespecialiseerde opvang voor de onderstaande doelgroepen. Ook als uw kind nog niet is gediagnosticeerd of nog geen indicatie heeft kunt u bij ons terecht. Staat uw zorgvraag er niet bij neem dan contact met ons op.

Doelgroepen

 • ASS: Autisme Spectrum Stoornis (PDD-NOS, Asperger, Klassiek autisme, MCDD)
 • AD(H)D: Attention Deficit (Hyperactivity)
 • Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Angsten en aanverwante problematiek
 • Hechtingsproblematiek
 • Verstandelijke beperking
 • Hoogbegaafdheid
 • Hoogegevoeligheid
 • NLD: Nonverbal Learning Disabilities
  non-verbale leerstoornissen, ofwel: leerstoornissen die betrekking hebben op non-verbale informatie
 • DCD: Developmental Coordination Disorder
  een verzamelnaam voor een aantal kenmerken van (licht) gestoorde motorische functies, zoals een lage spierspanning, een grote bewegingsonrust, coördinatieproblemen of problemen met fijn-motorische vaardigheden
 • Gilles de la Tourette
 • Een beperking in horen of communiceren