header

Eisen aan de gastouder

Opleidingseisen Gastouder:

Sinds 2010 worden er opleidingseisen gesteld aan de gastouder. De gastouder moet minimaal over een MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn diploma beschikken of een EVC certificaat goed gastouderschap en een geldig diploma EHBO aan kinderen. Uiteraard bemiddelen wij hierin. De lijst van vrijgestelde diploma’s  om als gastouder te kunnen werken  kunt u bij ons opvragen.

De gastouder kan op twee locaties kinderen opvangen:

  1. De gastouder vangt de kinderen op in het huis van één van de vraagouders
  2. De kinderen worden opgevangen in het huis van de gastouder

Het aantal kinderen dat een gastouder mag opvangen  is afhankelijk van hun leeftijd:

-maximaal zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar tegelijkertijd.  Dit is inclusief de
eigen kinderen onder de 10 jaar.
– maar niet meer dan 5 kinderen tegelijk als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar
zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar.
– en maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is inclusief de eigen kinderen in deze leeftijd.

De gastouder is 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen die de gastouder opvangt. De gastouder, en de eventuele huisgenoten van de gastouder bij opvang bij de gastouder thuis, overleggen een Verklaring Omtrent Gedrag voordat de opvang van start gaat.

Dit te samen zorgt ervoor dat wij en u, de kinderen die bij ons staan ingeschreven, een veilige, betrouwbare en kwalitatief goede opvang kunnen garanderen.

Daarnaast zijn veel eisen aan de gastouder door ons vastgelegd in de criterialijst gastouder.

Eisen aan de opvanglocatie 

  • De kwaliteit van de kinderopvang moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind. Dit vraagt om een veilige, gezonde en hygiënische omgeving.
  • In de Wet Kinderopvang zijn de voorwaarden voor kwaliteit vastgelegd. Ons bureau voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de nieuwe Wet Kinderopvang en wordt hierop gecontroleerd door de GGD.
  • Jaarlijks brengen wij een bezoek aan het huis waar de kinderen worden opgevangen. Wij doen dan onder andere een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid. Samen bekijken wij of huis en tuin veilig zijn voor de kinderen.

Daarnaast bezoeken wij u jaarlijks om de opvang met ouder en gastouder te evalueren.

Voor meer informatie kunt u onze brochure vrijblijvend aanvraag.