header

Deskundigheid Pedagogisch Begeleider Extra Zorgvraag

Onze pedagogisch begeleiders voor de opvang van kinderen met een Extra Zorgvraag moeten beschikken over specifieke kennis en vaardigheden. Natuurlijk moeten de pedagogisch begeleiders beschikken over de benodigde diploma’s. De opgedane specifieke ervaring en voorliefde voor de opvang van kinderen met een Extra Zorgvraag  zijn echter zeker zo belangrijk. Bij de opvoedingsverantwoordelijkheid van een pedagogisch begeleider hoort ook inzicht in- en reflectie op het eigen handelen. Openheid, eerlijkheid en de bereidheid tot leren zijn belangrijke begrippen voor pedagogisch begeleiders bij Casa Dos. Onze pedagogisch begeleiders ondersteunen, stimuleren en hebben oog voor de speciale behoeftes en mogelijkheden van elk kind. Zij zullen het kind ook de ruimte laten zelf dingen te ontdekken waardoor zelfstandigheid, zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht optimaal worden gestimuleerd. Het kind leert respect te krijgen voor zichzelf, anderen en de omgeving.

Casa Dos biedt pedagogisch begeleiders de mogelijkheid om hun professionele deskundigheid te vergroten. Pedagogisch begeleiders kunnen hun vragen voorleggen aan ons team van pedagogen. Van de pedagogisch begeleider wordt verwacht dat ze op de hoogte is van de ontwikkelingen in het vakgebied.

Profielschets Pedagogisch Begeleider
– opleiding MBO4 (Jeugdzorg, Onderwijsassistent, Kinderopvang, Maatschappelijke Zorg) of gelijkwaardig verkregen door ervaring.
– minimaal 3-5 jaar ervaring met kinderen met een Extra Zorgvraag.
– echte professionals zijn: empathisch, geven voldoende structuur en duidelijkheid, zijn stressbestendig, hebben incasseringsvermogen, hebben zelfkennis en reflectie en kunnen goed luisteren en
afstemmen op de signalen van kinderen en ouders.

De deskundigheid van onze Pedagogisch Begeleiders komt naar voren in de specifieke kennis en vaardigheden waarover ze beschikken. De opgedane ervaring en affiniteit met kinderen met een Extra Zorgvraag zijn net zo belangrijk als behaalde diploma’s en certificaten. Bij de opvoedingsverantwoordelijkheid van een Pedagogisch Begeleider hoort ook inzicht in en reflectie op het eigen handelen. Openheid, eerlijkheid en de bereidheid tot leren zijn belangrijke begrippen voor Pedagogisch Begeleiders bij Casa Dos. Onze Pedagogisch Begeleiders ondersteunen, stimuleren en hebben oog voor de speciale behoeftes en mogelijkheden van elk kind. Zij zullen het kind ook de ruimte laten zelf dingen te ontdekken waardoor zelfstandigheid, zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht optimaal worden gestimuleerd en het kind leert respect te krijgen voor zichzelf, anderen en de omgeving.

Mentorsysteem
Iedere Pedagogische Begeleider wordt gekoppeld aan een mentor. De mentor is een ervaren pedagoog of orthopedagoog. De Pedagogisch Begeleider kan ten alle tijden met al haar vragen terecht bij haar mentor. Tweewekelijks vindt er rapportage plaats en indien de mentor het nodig acht neemt zij contact op of plant een afspraak in.

Naast de wettelijke eisen stelt Casa Dos zeer hoge eisen aan haar pedagogisch begeleiders. Met name aan de pedagogisch begeleiders die kinderen met een Extra Zorgvraag opvangen. Daarnaast is er continu een team van pedagogen beschikbaar om op elk gewenst moment te adviseren en te begeleiden.

Wilt u zich als pedagogisch begeleider inschrijven vul dan ons inschrijfformulier gastouder in.